Aktuellt:

Adress till hemsidan: dala.kyan.de

men man kan också skriva www.kyan.de/dala !


Styrelsen har fått i uppdrag att omarbeta föreningens stadgar -

original enligt medlemsboken kan läsas H Ä R !


Se bilder från Dalaresan 23/8 2007

Tryck F11 för att fylla bildskärmen!

Hur gör man?!?


Är du intresserad att vara med på Styrelsens möten är du välkommen.
Ring Kerstin 019 - 10 77 63 och kolla tid och plats.


Tips: Läs Dalarnas Tidningar på Nätet
och "Malungsbladet" och "Vansbrobladet"

och DALAPORTALEN http://www.dalarna.nu/


se "Historik"

Vi firade Dalaföreningens 60-årsjubileum den 12 november 2005
Aktuellt Klicka här!

Protokoll från årsmötet 10 april 2005


Smålands Gille inbjöd oss till träff.
Tisdagen den 18 januari kl. 19.00 i Mellringekyrkan, Nejlikegatan 1
Se bilder

Program: Kjell Johansson visade Närkebilder med naturens växlingar året runt i "De blå bergen"
Kaffe med hembakat.


Titta hit igen för ytterligare aktiviteter!


Styrelse 2009 - 20010

Kerstin Ejdertoft (ordförande) tel. 019-107763 . . . .


Göran Sundqvist (vice ordf.) tel. 0580-20100 . . .


. . .Sekreterare Anita Örtegren 019 - 611 85 15 .


Kassör Georg Hedin 019 - 24 54 33 . . . .


. . Gunilla Eriksson 019-12 67 33


Suppleanter:

. .
Anders Hamp tel. 019-182052


. . .Ewa Westlin 019-361447


TRIVSELKOMMITTÉN
Ingrid Johansson, tel. 22 40 15 och Birgit Konradsson, tel. 611 72 40