Bli medlem!

Kontakt

Styrelse 2009 - 2010

Ordförande Kerstin Ejdertoft 019 - 10 77 63 070 - 696 77 89
Vice ordf. Göran Sundqvist 0580 - 201 00
Sekreterare Anita Örtegren 019 - 611 85 15
Kassör Georg Hedin 019 - 24 54 33
Gunilla Eriksson 019 - 12 67 33
Suppleanter: Anders Hamp 019 - 18 20 52
Ewa Westhlin 019 - 36 14 47

Revisorer: Rose Persson och Nils Solback
Rev.suppleant: Helge Zetterberg

TRIVSELKOMMITTÉN

Ingrid Johansson, tel. 22 40 15

Du som vill bli medlem -

"mejla" ordföranden k.ejdertoft@tele2.se

eller v. ordföranden goran@gks.se

eller ring någon i styrelsen för upplysningar!

Eller sätt in medlemsavgiften 100:- kr
på Bankgirokonto: 395-3403

Glöm inte att skriva Namn, Adress och Telefonnummer
på talongen!