Dalaföreningen i Örebro - För alla som är intresserade av Dalarna!