Välkommen till


"Dalaföreningen i Örebro" är ett "landskapsgille" där folk med anknytning till Dalarna samlas.

-o-


Läs tidigare DalaBlad

Äldre Dalablad 2 3 4 .5 6. 7


I stadgarna kan man läsa:

Föreningen stiftad 16 maj 1945

Föreningens ändamål §1: Dalaföreningen har till uppgift att samla dalfolket i Örebro med omnejd till inbördes stöd och förkovran samt att vidmakthålla känslan för hembygden.
. . . . . . . . .

..Samt. (viktigt på 1940-talet):
Alla föreningens medlemmar begagna mot varandra tilltalsordet "Du".


Medlemsboken berättigar medlem i föreningen till fritt inträde i

Dala Fornsal, Falun,
Gruvmuseet, Falun,
Zorngården, Mora, samt
Hembygdsgårdarna i Dalarna.


Tips: Läs Dalarnas Tidningar på Nätet


Trivselkväll med Smålands Gille 22 november 2005


Vi firade Dalaföreningens 60-årsjubileum den 12 november 2005
Aktuellt Klicka här!

Dalaföreningen i Stockholm !


Dalaföreningens Spelmanslag i Stockholm

Dalarnas hus i Stockholm

Dalarnas Hus invigdes den 11 april i år och det är således första hösten som det är öppet.
- Vi räknar med många besökare från Dalarna som vill utnyttja våra fina lokaler fortsätter Agneta Bergquist.

www.dalarnashus.se Vasagatan 46 Stockolm 08-411 11 81

agneta.bergquist@dalarnashus.se


Se bilder från Dalaresan 23/8 2007

Tryck F11 för att fylla bildskärmen!

Hur gör man?!?